Idea LOGO

logoLogo fundacji składa się z czterech zasadniczych elementów: trzech postaci ludzkich znajdujących się nad kreską. Elementy te mają osobne znaczenia, które jednak zbiegają się w jedna całość.

Postacie ludzkie są dokładnie tej samej wysokości, choć różnią się swoim kształtem. Odnosi się to jednoznacznie do nazwy, która obrała sobie Fundacja: „Równi Choć Różni”. Jednocześnie ma i przenośne znaczenie. Każdy człowiek jest inny, ma inne dążenia, marzenia, pragnienia, inną drogę życia, różne możliwości. To co każdy z nas robi ma dla innych różne znaczenie, różnie jesteśmy odbierani przez nasze otoczenie, różne mamy zadania do wykonania. Jednakże w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy ludźmi, mającymi dokładnie te same prawa, te same obowiązki, często też ważne są dla nas te same wartości, takie jak: przyjaźń, milość, koleżeństwo.

Kreskę, która znajduje sie pod tymi trzema postaciami, nazwałam „kreską podziału”. My powinniśmy być właśnie ponad wszelkimi podziałami, powinniśmy jednoczyć nasze siły, by osiągać wspólne cele, by każdemu z nas żyło się dobrze, by w naszym codziennym życiu wciąż gościła radość i szczęście. I wierzę gorąco, ze Fundacja „Równi Choć Różni” w tym własnie nam pomoże…

Projekt graficzny loga Fundacji: Hanna Łubocka

Dodaj komentarz