Zarząd Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

PREZES:           Paweł Błachowicz
WICEPREZES:   Teresa Błachowicz

  1. Zarząd Fundacji wykonuje swoje obowiązki społecznie.
  2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat.
  3. Pracą Zarządu kieruje Prezes.

Dodaj komentarz