PROJEKT „TAK, POTRAFIĘ!”

Projekt „Tak, potrafię!”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

31.12.2014 r. zakończyła się realizacja projektu Tak, potrafię!” w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt ten powstał z inicjatywy rodziców, pracowników szkoły oraz członków Fundacji ”Równi, choć Różni”  która była projektodawcą. Partnerem w projekcie był Zespół Szkół w Wilkanowie, który bezpłatnie użyczył pomieszczenia do realizacji zadań projektowych.

Głównym celem projektu był wzrost kompetencji z języka angielskiego i niemieckiego u 22 dz i 26 ch kl I i II G2 mierzonych testem końcowym z wynikiem min. 80% w okresie od 01.02.2014 do 31.12.2014 r.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych z j. angielskiego i niemieckiego prowadzonych przez Panią Beatę Kasprzak oraz Pana Tomasza Brzezickiego. Uczniowie podzieleni byli na 8 osobowe grupy w zależności od stopnia zaawansowania W ramach projektu w okresie od 01.02.2014 do 31.12.2014 r. odbyło się 180 godzin lekcyjnych z języka niemieckiego oraz 180 godzin z języka angielskiego. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi, z naciskiem na konwersację, zastosowanie języka w codziennych sytuacjach z elementami dramy, gier oraz zabaw dydaktycznych z użyciem pomocy zakupionych w ramach projektu, którymi były: słowniki, program komputerowy do nauki j. niemieckiego i angielskiego, podręczniki do zajęć, które zostały przekazane wszystkim uczestnikom projektu oraz 80 calowa tablica multimedialna, która na koniec projektu została przekazana szkole.

W ramach projektu dwukrotnie zorganizowano również warsztaty językowe „Język obcy nie jest nam obcy”. Do szkoły zaproszono wolontariuszy z Europejskiego Forum Młodzieży z Bystrzycy Kłodzkiej. Byli to wolontariusze z Indii Chin, Niemiec i Portugalii i Rumunii. Wolontariusze ci przygotowali prezentację o swoich krajach. Szkoła jako gospodarze spotkania przygotowała również prezentację o Polsce, o regionie i o szkole. Na spotkanie zaplanowano wspólne integracyjne ognisko i poczęstunek, które było również częścią szkolenia zakładającą nieformalną konwersację w grupach mieszanych.

W czerwcu i w grudniu 2014 r. zgodnie z harmonogramem projektu zorganizowano Konkursy językowe „Europejczyk – poliglota” Odbyły się cztery konkursy z j. angielskiego i j. niemieckiego na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy uczestnicy konkursu czyli 48 osób uczestniczących w projekcie otrzymało nagrody oraz dyplomy uczestnictwa.

W każdej z 6 grup przyznano nagrodę główną, dwie nagrody wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników. Nagrodami były: planszowe gry edukacyjne oraz książki w języku obcym.

W okresie od 01.02.2014 do 31.12.2014 osiągnięto zakładane cele szczegółowe czyli:

  1. Wzrost kompetencji z języka angielskiego i niemieckiego u 22 dz i 26 ch kl I i II G.
  1. Nabycie nowych umiejętności konwersacyjnych w j. ang. i niem. przez 22 dz i 26 ch kl I i II G2 poprzez bezpośredni kontakt z obcokrajowcami,
  1. Nabycie nowych umiejętności społecznych poprzez zwiększenie umiejętności w autoprezentacji w j. ang. i niem. przez 22 dz i 26 ch kl I i II G.
  1. Rozwinięcie zainteresowań i wiedzy dot. języka, kultury, obyczajów Niemiec i Wielkiej Brytanii u 22 dz i 26 ch kl I i II G2

 

Wartość projektu: 49 412,97 zł

w tym wartość pomocy dydaktycznych przekazanych szkole i uczniom: 14 429,00 zł

 

Opracował: Tomasz Szpulak

                    Koordynator projektu

 

 

 

 

logotypy