Odbiór wyprawek szkolnych

Romowie ogłoszenie

W poniedziałek 15.09.2014r. o godz. 1630  zapraszamy dzieci i młodzież wraz z rodzicami, należące do romskiej mniejszości etnicznej i uczące się w Przedszkolu Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej Nr 1 w  Bystrzycy Kłodzkiej po odbiór wyprawek szkolnych do Przedszkola „Bystrzaki” przy ul. Wojska Polskiego 20.

Prezes Fundacji „Równi Choć Różni”- P. Błachowicz

Koordynator projektu- U. Kular

———————————————————————————————————————-

Realizacja zadania publicznego: Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci romskich -Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej- oferta Marszałka województwa dolnośląskiego