Program PAJACYK PAH. Mamy!!!

lista_placówek_2014_2015 (3)

Lista placówek zakwalifikowanych do programu dożywiania na rok szkolny 2014/2015

Dolnośląskie tylko 5 szkół!
1 Zespół Edukacyjny w Gaworzycach ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce 20: 5 640,00 zł

2 Zespół Szkół w Krotoszycach ul. Piastowska 41, 59-223 Krotoszyce 10: 6 768,00 zł

3 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie ul. Grota Roweckiego 6, 58-260 Bielawa 15: 16 920,00 zł

4 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9, 59-600 Lwówek Śląski 10: 8 460,00 zł

5 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pławnicy Pławnica 2, 57-500 Bystrzyca Kłodzka: 10 340,00 zł