ROMSKA MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA Z BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

ROMSKA MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA Z BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

KOLEJNE WYZWANIE DLA FUNDACJI „RÓWNI CHOĆ RÓŻNI”

 

W lipcu br., gdy Pani Burmistrz Renata Surma poinformowała mnie, że Gmina Bystrzyca Kłodzka nie może wnioskować o środki dla naszych Romów ponieważ program wsparcia dla rodzin romskich mogą realizować tylko organizacje pożytku publicznego, nie było czasu, żeby się zastanawiać, trzeba było działać. Od razu zdecydowałem, że należy przejąć działanie Gminy i przy jej merytorycznym wsparciu, wspólnie z Zarządem Fundacji złożyliśmy do Wojewody Dolnośląskiego projekt na  realizację zadania publicznego: „Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci romskich.”.

Oczywiście były i są ogromne obawy ponieważ pierwszy raz nasza Fundacja będzie realizowała takie przedsięwzięcie. Na każdym kroku możemy jednak liczyć na wsparcie poparte doświadczeniem Pani Burmistrz, która wcześniej realizowała to zadanie i Pani Urszuli Kular (Członka Zarządu Fundacji), która od początku koordynuje projekt.

Liczymy również na wsparcie i wyrozumiałość środowiska romskiego. Pragniemy stworzyć platformę współpracy opartej na wyminie doświadczeń, wspólnym szacunku i możliwości wzajemnego poznawania się.

Adresatami działania w złożonym projekcie są dzieci pochodzenia romskiego z Przedszkola nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1  w Bystrzycy Kłodzkiej.

Rodziny Romów są najczęściej wielodzietne. Rodzice mają trudności ze zdobyciem zatrudnienia lub pracują dorywczo, przez co ich sytuacja materialna jest bardzo trudna.  Nie są też w stanie zakupić potrzebnych przyborów i książek dla pociech. Planujemy zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz strojów do zajęć wychowania fizycznego dla dzieci.

Komisja Konkursowa powołana przy Wojewodzie Dolnośląskim długo trzymała nas w napięciu nie podając wyników konkursu. Najważniejsze, że oczekiwanie opłacało się. W ogłoszonych wynikach Fundacja otrzymała wsparcie w wysokości 17 tys. zł na realizację projektu. Warto zaznaczyć, że to tylko 300zł mniej od wnioskowanej kwoty. Na pewno świadczy to o rzetelnym i konkretnie sformułowanym celu projektu. Tak więc dzieci należące do romskiej mniejszości etnicznej będą mogły w pełni wyposażone, rozpocząć nowy rok szkolny 2014/2015.

Cieszymy się, że cele naszej fundacji możemy realizować właśnie dla nich.

Prezes Fundacji Paweł Błachowicz